Ibs side

Velkommen til siden om Jan bøger og andre Jan ting


Bøgerne, der blev skrevet af Knud Meister og Carlo Andersen.

Hvis man har kommentarer eller yderligere viden, der kan indgå, er man meget velkommen til at kontakte mig.
Ved at trykke på de nedenstående links kan man studere de enkelte ting nærmere.


1. Bøger fra Barfods Forlag 9. Jan-klubben
2. Bøger fra Allers Forlag 10. Jan går til filmen
3. Bøger fra Bøthners Forlag 11. Bøger fra Grafisk Forlag
4. Bøger fra Wangels Forlag 12. Jan Bladet fra Grafisk Forlag
5. Jan lommebøger 13. Knud Meister og Carlo Andersen
6. Jan autografbøger 14. Artikler vedrørende Jan
7. Jan frimærkealbum 15. Specille Jan-ting og Jan-reklamer
8. Jan i Dansk Familieblad 16. Jan bøger i andre lande


 

Bøger fra Barfods Forlag.

Helt præcist hed forlaget 'Aktieselskabet Oluf O. Barfod & Co.s Forlag', og de ti første Jan-bøger udkom på dette forlag i den femårige periode fra 1942 til 1946.

Den første Jan bog 'En detektiv på fjorten' udkom i 1942.
Jan, Lis, Erling, Jans hund Boy samt Jans far og mor er med. Jans onkel proprietær Helmer er også med, da det meste af handlingen foregår på Raunsdal i sommerferien.

Da det er den første bog i serien, er skrivestilen måske lidt usikker, men allerede i nummer 2 'Med slukkede lanterner', der foregår i samme sommerferie, vises der en større sikkerhed.
I nummer 3 introduceres Carl, og i nummer 5 medvirker både Jesper og Jack for første gang.

Der udkom ingen Jan-bøger i befrielsesåret 1945.

I de otte første bøger, der er lavet under besættelsestiden, samt i nummer 9, der er udgivet i 1946, nævnes intet om krigen eller besættelsen.
Til gengæld ser man jo i 'Jan som frihedskæmper', der udkom i 1946, tilbage på tiden under besættelsen.

Se de ti bøger herunder og find yderligere informationer om bøgerne fra Barfods Forlag under billederne.


1. En detektiv på fjorten (1942)
2. Med slukkede lanterner (1942)
3. Gå på, drenge !
(1943)
4. Jan og co. ordner alt (1943)
5. Jan-klubben
(1943)
6. Mysteriet på 'Oceanic (1944)
7. Journalist Jan
(1944)
8. Sporet i sneen
(1944)
9. Den forsvundne film
(1946)
10. Jan som frihedskæmper (1946)

Vedrørende bogomslaget ses de karakteristiske farver blå, rød hvid, der også går igen ved de andre forlag.

Luppen er placeret centralt og noget fra bogens handling vises med tegningen. For alle ti bøger er der både tegning inde i luppen samt uden for.
På de to første bøger skrev man på omslaget: 'Barfods Børne-Bøger', mens man på de resterende skrev: 'Barfods Bog-Forlag'.

I førsteudgaverne af bøgerne nummer 1-6 er bagsiden af omslaget rødt. Desuden står der ikke et årstal i disse bøger, og omslagstegneren er ikke nævnt.
Omslagstegneren er først nævnt i bøgerne nummer 7-10, som værende Henry Thelander. Det er dog formentlig også ham, der har tegnet omslagene på de første seks bøger.
Desuden har nummer 7-10 årstal i bøgerne, og bagsiden er ikke længere rød.

Den første Jan bog havde som de næste fem bøger rød bagside i førsteudgaven.
Førsteudgaverne af nummer 7-10 havde denne type bagside.
Førsteudgaverne af nummer 7-10 nævnte omslagstegnerens navn.
Førsteudgaverne af nummer 7-10 havde udgivelsesåret med, her for 'Journalist Jan' (1944)

Bøgerne fra Barfod er relativt solide, og ryggene har ofte holdt godt.

Som det ses, er ryggen blå, og titlen er skrevet på. Der er ikke nummer på ryggen.


Disse første Jan-bøger kostede 2 kr. i forretningen. I 1944 nævnes på bagsiden en mulighed for at købe bogen i en gaveindpakning, og denne kostede 3,50 kr.

Det er her også værd at bemærke, at 6 af disse 10 bøger fra Barfod senere blev udsendt på tre andre forlag nemlig på Bøthners, Wangels og Grafisk.
Dette drejer sig om 'Med slukkede lanterner', 'Gå på Drenge', 'Jan og co. ordner alt', 'Jan klubben', 'Journalist Jan' og 'Sporet i sneen'.

 

Bøger fra Carl Allers Bogforlag.

Fra 1947 til 1949 udkom der fire bøger (nummer 11-14) på dette forlag. Desuden udkom nummer 15 ('Jan redder 13 drenge') i 1949, men dette var af Bøthners Forlag.
Det er i denne periode, hvor der blev udgivet færrest Jan-bøger.

I 'Jan i cirkus' vinder Jan en rejse til Sydafrika - Erling får lov til at tage med, og i de næste fire bøger er de to drenge på denne rejse.

En speciel ting er det, at bog nummer 14 kun er udkommet på Allers Forlag.
Det vil samtidig sige, at dette er den eneste bog, der ikke blev udgivet i den store serie på Wangels Forlag.

Se billederne af de fire bøger herunder og læs mere om bøgerne under billederne.

11. Jan i cirkus
(1947)
12. Jan på vingerne
(1947)
13. Jan til søs
(1948)
14. Jan spiller højt spil
(1949)


Designet på omslaget blev ændret. Øverst skrev man titlen med hvid skrift på en blå baggrund (hvilket man fortsatte med i den store serie fra Wangels).
Desuden blev luppen på tegningen fravalgt. Luppen vendte dog tilbage på bøgerne fra Wangels Forlag.
H. Thelander tegnede alle fire omslag til disse Aller bøger.

Som noget specielt indførte man i bog 13 og 14 tegninger i bøgerne.

Fra nr. 13 'Jan til søs'.
Jan, Carl og Erling sammen med professor Høyer og Miss. Morrison på hotel i Johannesburg.
Fra nr. 14 'Jan spiller højt spil'.
Jan, Erling, Carl og deres norske ven Leif på hotel i Lissabon.


Der er seks tegninger i 'Jan til søs', og i 'Jan spiller højt spil' er der også seks tegninger.

Omslagstegninger og tegninger inde i bøgerne er lavet af Henry Thelander.

 

Bøger fra Bøthners Forlag.

I bog nummer 15 nævnes Bøthners Forlag til at være det tidligere Allers Forlag.
I 1949 udkom den første bog på Bøthners Forlag, nemlig førsteudgaven af nummer 15 'Jan redder 13 drenge'.
Desuden udkom i 1950 førsteudgaven af nummer 16 'Jan i fare'. Den eneste nye bog, der udkom i 1950, var nummer 16.

Endvidere genudgav man i 1950 de ti første Jan-bøger, der tidligere var blevet udsendt fra Barfods Forlag i perioden 1942-1946.
De to bøger, der udsendtes som førsteudgaver fra Bøthners Forlag, kan ses herunder, og de genudgivne bøger fra Bøthners Forlag, er vist længere nede på siden.

15. Jan redder 13 drenge
(1949)
16. Jan i fare
(1950)


De ti genudgivelser fra Bøthners Forlag af nummer 1-10 blev foretaget i 1950.
Først i nummer 9 nævnes den nye bog med nummer 16 'Jan i fare', der udkom som førsteudgave i 1950.


Til den første bog fra Bøthner 'Jan redder 13 drenge', der er fra 1949, er designet på omslaget lignende bøgerne fra Aller.
Det er også H. Thelander, der har lavet denne tegning.

I de 10 genudgivelser og i førsteudgaven af 'Jan i fare', der alle er fra 1950, er designet ændret.
Der er på alle disse bøger igen kommet en cirkel centralt i tegningen, der kan minde om luppen på Barfods bøger. Dog er der ingen lup.
Der er desuden tegninger af fodaftryk på alle 11 bøger. Tegneren er ny, nemlig Wendelbo.

 

Bøger fra E. Wangels Forlag.

Fra 1951 til 1964 udkom fra nummer 17-81 + Jan ekstra som førsteudgaver på E. Wangels Forlag.
Desuden genudsendtes alle bøger fra nummer 1-16 med undtagelse af nummer 14.

Det er altså her den store serie af Jan-bøger findes, og i det første år med Wangel - 1951, blev der udgivet hele 7 nye Jan-bøger, hvilket er rekord for et enkelt år.

Det er et meget produktivt årti for de to forfattere med hele 46 nye Jan bøger i 1950'erne. Alle udsendt fra Wangels Forlag. Dette kan ses i sammenhæng med, at Puk-bøgerne, der også er skrevet af de to forfattere, begyndte at udkomme i et stort antal her i 1950'erne

Desuden kom Jan-lommebogen, autografbogen, frimærkealbummet, Jan-filmen, Jan-klubben i Dansk Familieblad her i 1950'erne, så 1950'erne kan siges at være Jans store årti.

Bøgerne udsendt fra Wangels Forlag vises herunder. Ovenover skrives bogens nummer, udgivelsesåret først og herefter sikre årstal for genoptryk under Wangels Forlag.

Listen med årstal er ikke komplet, og den kan opdateres ved nye informationer.

I 1954 var man kommet til nummer 33, men samtidig ser det ud til, at 1954 har været et år, hvor mange af de tidligere bøger er blevet genudgivet.

Se billederne af bøgerne herunder og læs mere om bøgerne under billederne.

Nr. 1. 1953, 1954, 1956
Nr. 2. 1952, 1953, 1954, 1959
Nr. 3. 1952, 1954, 1955
Nr. 4. 1952, 1954, 1956


Nr 5. 1953, 1954, 1956
Nr. 6. 1953, 1954, 1956
Nr. 7. 1953, 1954, 1956
Nr. 8. 1953, 1954, 1956


Nr. 9. 1954, 1956
Nr. 10. 1953, 1954
Nr. 11. 1951, 1952, 1954
Nr 12. 1951, 1952, 1954


Nr. 13. 1954
Nr. 15. 1952, 1954
Nr. 16. 1950


Nummer 16 'Jan i fare' med omslag fra Wangels Forlag har inde i bogen indhold med navn fra Børthners Forlag, som udgaven fra Bøthners Forlag fra 1950.

Fra nummer 17 begyndte det at være førsteudgaver, der blev udsendt fra Wangels Forlag. Syv førsteudgaver udkom i 1951.

Nr. 17. 1951, 1956
Nr. 18. 1951, 1956
Nr. 19. 1951, 1956
Nr. 20. 1951, 1954


Nr. 21. 1951, 1952, 1954
Nr. 22. 1951, 1954
Nr. 23. 1951, 1954
Nr. 24. 1952, 1955


Nr. 25. 1952, 1954
Nr. 26. 1952, 1954
Nr. 27. 1952, 1953, 1954
Nr. 28. 1953, 1954, 1955


Nr. 29. 1953, 1954
Nr. 30. 1953, 1954
Nr. 31. 1953, 1954
Nr. 32. 1953, 1954


Nr. 33. 1954
Nr. 34. 1954
Nr. 35. 1954, 1956
Nr. 36. 1954, 1955


Nr. 37. 1954, 1955
Nr. 38. 1955
Nr. 39. 1955
Nr. 40. 1955


Nr. 41. 1955
Nr. 42. 1955, 1956
Nr. 43. 1955, 1956
Nr. 44. 1956


Nr. 45. 1956
Nr. 46. 1956
Alt stod på spil 1956
Nr. 47. 1956


Nr. 48. 1956
Nr. 49. 1957
Nr. 50. 1957
Nr. 51. 1957


Nr. 52. 1957
Nr. 53. 1957
Nr. 54. 1958
Nr. 55. 1958


Nr. 56. 1958
Nr. 57. 1958
Nr. 58. 1959
Nr. 59. 1959


Nr. 60. 1959
Nr. 61. 1959
Nr. 62. 1960
Nr. 63. 1960


Nr. 64. 1960
Nr. 65. 1960
Nr. 66. 1961
Nr. 67. 1961


Nr. 68. 1961
Nr. 69. 1961
Nr. 70. 1962
Nr. 71. 1962


Nr. 72. 1962
Nr. 73. 1962
Nr. 74. 1963
Nr. 75. 1963


Nr. 76. 1963
Nr. 77. 1963
Nr. 78. 1964
Nr. 79. 1964


Nr. 80. 1964
Nr. 81. 1964


Fra 1957 ser det ud til, at genudgivelser næsten stoppes. Dette vidner nok om en mætning af markedet.
I 1957 blev der udgivet fem nye Jan-bøger, og i de 7 følgende år fra 1958-1964 blev der udgivet præcis 4 nye Jan-bøger hvert år.

I foråret/sommeren 2020 kørte Facebook-gruppen 'Jan bøger af Knud Meister og Carlo Andersen' en række afstemninger om kåring af bedste Jan-bog.
Efter en række indledende afstemninger blev fem bøger udvalgt, og af disse fem fik følgnde tre bøger flest stemmer i den afgørende afstemning:

Nummer 1 og bedste bog: Jan-bog nummer 2. 'Med slukkede lanterner' fra 1942. Nummer 2 og næstbedste bog: Jan bog nummer 17. 'Jan på sporet' fra 1951. Nummer 3 og tredjebedste bog: Jan bog nummer 68. 'Hævnens ryttere' fra 1961.

De fem bøger, der blev kåret som de fem bedste, er vist herunder med den placering de fik. Altså 'Med slukkede lanterner' kåret som bedste bog.


Med slukkede lanterner (1942)

Jan på sporet (1951)

Hævnens ryttere (ca. 1961)

Jan og drengebanden (1953)

Jan og mesterspionen (1956)


Med hensyn til forsidedesignet gik man i bøgerne fra Wangels Forlag straks tilbage til luppen, som man havde brugt på de første bøger fra Barfods Forlag.
Foroven på forsideomslaget er bøgerne blå og titlen skrevet med hvid skrift, som det ses ved bøgerne fra både Aller og Bøthner.

Kendetegnende er de vandrette rød-hvide striber på omslag inklusiv ryg.
I forbindelse med drengenes store rejse i nummer 48-52 ses en ændring af forsidedesignet, hvor der ikke er tegnet en lup.
Der er desuden på forsideomslaget her cirkelbuer i rød og hvid i stedet for vandrette rød-hvide striber.

Frem til nummer 66 skrives bogens nummer med sort skrift nederst på en rød del af ryggen, og titel skrives med hvid skrift øverst på en blå del af ryggen.
Fra nummer 66 og frem skrives titlen nu også med sort skrift på den blå del af ryggen.

Fra nummer 72 til nummer 81 skrives der ikke længere nummer nederst på ryggen, men nederst står der kun 'Jan' med hvid skrift.
Desuden har man på forsideomslaget fra nummer 72-81 en gul firkant med en lille smule tekst fra bogen, og luppens håndtag er farvet gul.

At man fra nummer 72 har droppet bogens nummer nedest på ryggen, har sikkert været til gene for nogle læsere, da man ofte ser, at ejeren selv har skrevet nummer nederst på ryggen.Seks forskellige tegnere lavede omslagstegningerne til bøgerne fra Wangels Forlag.

Svend Å. Petersen
AA. Lippert
H. Thelander
Wendelbo
Helge Hansen
Søren Brunoe
1, 2, 4-7, 9, 10, 24, 25, 27-33
3, 8, 11, 12, 15, 26, 37
13, 48-52
16
17-20, 22, 23
34-47, 53-65, 68-81


I de første år med bøger fra Wangels Forlag benyttedes de første fem tegnere til bøgerne fra nummer 1-17.
I perioden frem mod nummer 33 tegnede Svend Å. Petersen de fleste tegninger, men fra nummer 34 overtog Søren Brunoe opgaven.
Søren Brunoe tegnede i alt cirka halvdelen af forsideomslagets tegninger.

I tre bøger, nemlig i nummer 21, 66 og 67 blev tegneren ikke nævnt i bogen. Helge Hansen har muligvis tegnet til bog nummer 21, da han tegnede i denne periode.
Søren Brunoe har sandsynligvis tegnet omslagene til bøgerne med nummer 66 og 67, da han tegnede alle bøger fra nummer 37-81 med undtagelse af bøgerne nummer 48-52.

Nummer 48-52 er perioden med verdensomsejlingen, og her var H. Thelander tilbage som tegner.
Det var jo Thelander, der tegnede omslagene på de 10 første bøger fra Barfods Forlag.
Det er næppe tilfældigt, at Thelander lige netop har tegnet omslagene til bøgerne 48-52, men grunden hertil kendes ikke.

For at vise eksempler på de forskellige tegneres resultater, har jeg udvalgt en bog fra hver af de seks tegnere. Jeg har forsøgt at vælge en af de bedste tegninger for hver tegner.
For Wendelbo er der dog kun den ene at vælge imellem, mens det var sværere at udvælge en tegning af Søren Brunoe, der både tegnede mange og gode omslagstegninger.
Valgene er selvfølgelig subjektiv.

Wendelbo
Jan i fare (1950)
Helge Hansen
Jan får travlt igen (1951)
AA. Lipert
Gå på drenge! (ca. 1953)
Sv. Aa. Petersen
Journalist Jan (ca. 1953)
Søren Brunoe
Jan stævner ud (1956)
H. Thelander
Jan i urskoven (1957)


Den valgte tegning af Søren Brunoe er dog atypisk, da tre drenge her er tegnet med front til. Formentlig Jan til højre, Erling til vesntre og Jesper i midten.
De andre tegninger på omslagene skal normalt illustrere en spændende situation fra bogens handling, men her på denne tegning er der ro på og glæde.

I slutningen af 2020 afholdtes der på Facebook gruppen om Jan bøger en afstemning om bedste Jan bogomslag vedrørende bøger fra Wangels Forlag.

Nummer 1 blev 'Jan og drengebanden', nummer 2 blev 'Jan og mesterspionen', nummer 3 blev 'Jan som frihedskæmper', og nummer 4 blev 'Med flyvende start'. Nummer 1 og nummer 3 blev tegnet af Svend Åge Petersen, mens de to andre blev tegnet af Søren Brunoe.

Flot resultat for Svend Åge Petersen at placere sig med både vinderen og numer 3, da han kun tegnede 17 af de 82 omslag. Desuden var hans 'Hestetyvene' (Jan til derby) også godt placeret.

Herunder er de 4 omslag vist med den placering, de fik ved den sidste afstemning, med 'Jan og drengebanden' som nummer 1, 'Jan og mesterspionen' som nummer 2 o.s.v.

Svend Åge Petersen
Jan og drengebanden (1954 udgave)
Søren Brunoe
Jan og mesterspionen (1956)
Svend Åge Petersen
Jan som frihedskæmper (1953)
Søren Brunoe
Med flyvende start (1961)

 

Lommebøger

Den første Jan-lommebog er for året 1954, og herefter udkom der en ny Jan-lommebog hvert år frem til 1968.

Der udkom ingen Jan-lommebog for 1969, men for 1970 til engang slut i 70'erne udkom der Jan-lommebøger.
Men Jan-lommebøgerne for 1970'erne blev udgivet uden medvirken fra Carlo Andersen og Knud Meister.

Redaktører på lommebøgerne var i perioden 1954-1963 Knud Meister og Carlo Andersen, mens det fra 1964-1968 kun er Carlo Andersen, der står som redaktør.

Redaktionsarbejdet med 1964 lommebogen skete i 1963, og her står Carlo Andersen for første gang som ene redaktør. Dette indikerer, at det formelle samarbejde mellem de to forfattere blev brudt i 1963. Dette kan ses i sammenhæng med, at den sidste førsteudgave af en Jan-bog udsendtes i 1964. I 1963 udkom der fire nye Jan-bøger og i den sidste af disse (nummer 77 'Storbyens hårde halse'), står Carlo Andersen for første gang som ene-forfatter.

Indholdet i lommebøgerne består af diverse artikler om for eksempel sport, biler, flyvning og historie, quiz, kalender, regnskabskolonner, skoleskema, direkte hilsen til læserne, informationer om Jan-bøger og Jan-klubben/Hjælper du politiet?

Samtlige lommebøger i perioden 1954-1968 blev udsendt fra Wangels Forlag.

Forsideomslagene til Jan-lommebøgerne for perioden 1954-1968 er vist på billederne herunder, og der er mere om lommebøgerne efter billederne


Vedrørende bogomslaget ses de karakteristiske farver blå, rød, hvid. Desuden er der tegnet en lup alle år.
Med undtagelse af lommebøgerne for 1963 og 1964 vises Jan på tegningen. I de fleste tilfælde en smilende Jan, hvor der ikke indikeres en kriminalgåde.

Lommebogen fra 1959 er den første med plastic-omslag. 1960 lommebogen har ikke plastic-omslag, men de resterende lommebøger har.

Under delen om Jan-klubben, vil det fremgå, at Jan-lommebøgerne i perioder også inddrog emnet Jan-klubben.

I 1969 udkom der ingen Jan-lommebog. I Jan-lommebogen for 1968 fremgår det, at Carlo Andersen forventede en udsendelse af en lommebog for 1969.
Imidlertid blev der ikke udsendt en lommebog for 1969. I begyndelsen af 1970 døde Carlo Andersen, og måske har sygdom forårsaget, at Jan-lommebogen for 1968 blev den sidste med ham som redaktør.

Allerede for 1970 udkom der dog en ny Jan-lommebog. Vor Videns Forlag udsendte bogen og redaktør var Frithiof Hansen.
Den nye lommebog har sammenhæng med udsendelsen af Jan-bøger fra Grafisk Forlag. Forsidetegningen af Jan på lommebogen for 1970 svarer til tegningen på de kommende Jan-bøger fra Grafisk Forlag.

Indholdsmæssigt minder lommebøgerne for 1970'erne om de tidligere, men afsnittet om Jan-klubben og om at hjæpe politiet er ikke med længere.

I 1970-lommebogen er dødsfaldet af Carlo Andersen ikke nævnt, og de kommende nye udgivelser på Grafisk Forlag er heller ikke nævnt.
De nye udgivelser på Grafisk Forlag nævnes dog i lommebogen for 1971, hvor der på det tidspunkt, hvor det blev skrevet, var udkommet otte bøger.

Forsideomslagene til Jan-lommebøgerne for 1970'erne er vist på billederne herunder. 

Autografbøger

Den første Jan-lommebog udsendtes som før nævnt for året 1954, Jan-filmen udkom i 1954, og en reklame for en Jan-autografbog findes i 'Jan bliver slået ud' fra 1954.Der findes mindst to forskellige autografbøger. Den ene har 6 hvide striber på omslaget, og den anden har 7 hvide striber på omslaget.
Der er ingen informationer om forlag, årstal eller andre informationer i de to autografbøger.

I den 6 stribede står der en pris på 2,75 kr. bagerst, og dette passer med prisen for 1954. Så den 6 stribede autografbog er nok fra omkring 1954.

Den 6 stribede autografbog er vist herunder.I en Jan-bog fra 1957 er der en reklame for Jan-autografbogen, hvor prisen er 3,25 kr.
I 'Jan i skudlinien' fra 1959 finder man den sidste gang, hvor der reklameres for en autografbog i en Jan-bog.

Den syvstribede autografbog er vist herunder.Vedrørende bogomslaget ses de karakteristiske farver blå, rød, hvid. Desuden er der tegnet en lup.
Tegningen på begge autografbøger er ens. Det er tegningen af Jan fra 1954-lommebogen, der er brugt på begge autografbøger.


 

Frimærkealbum

Fra omkring midten af 1950'erne kunne man også anskaffe sig Jan-Frimærkealbum. Med hensyn til omslag, findes der mindst to forskellige.

Der er ingen informationer om forlag, årstal eller andre informationer i disse albummer.

Første reklame i en Jan-bog for frimærkealbummet findes i Jan-bog fra 1957, men albummet kan være udkommet tidligere, for eksempel i 1956.
Frimærkealbummet kostede på denne tid 6,00 kr.

Der er et løsblade- og knapsystem, og man kunne købe ekstra løsblade, efterhånden som behov om flere sider måtte komme.

Billede af omslag for album samt løsblad og trykknapsystem fra omkring midt 1950'erne er vist herunder.Det andet frimærkealbum udkom senere. På omslaget er luppen nu gul i stedet for hvid, i forhold til det tidligere omslag.
Der er desuden andre frimærker på omslaget. Der er blandt andet et Congo-frimærke med Dag Hammarskjold, der er udkommet efter hans død ved et flystyrt i september 1961.

Løsarkene er ligesom i det tidligere album, men til at holde styr på arkene er der lavet en ændring. Der findes faktisk her to versioner af dette senere album.

Der er en version med knapsystem som tidligere. Der er en anden version, hvor systemet indeni er lavet som ved ringbind.

Herunder er omslaget for det sene firmærkealbum vist sammen med albummet indeni. Versionen som ved ringbind.Til afslutning på denne afdeling vises herunder et billede fra omkring februar-marts 1961.
Billedet er taget efter en julekonkurrende i julen 1960, og vinderne er udtrukket.

Det ses, at frimærkealbummet er det ældre (det nye var ikke udkommet endnu), autografbogen er den nyere 7-stribede version, og desuden ses Jan-lommebogen 1961.

 

Jan i Dansk Familieblad.


Dansk Familie Blad var et ugeblad, der i 1950'erne havde sider og form som en avis. Bladet var målrettet hele familien og dermed også børn og unge.

Jan stof kan findes i bladene i periden fra 1950 til 1961.

Den første Jan-klubben side og første Jan-historie i Dansk Familieblad udkom fredag den 11. august 1950.

Her var selve forsiden af Dansk Famlieblad omhandlende det nye indhold med Jan. Billedet af forsiden vises herunder.

Forsiden af Dansk Famileblad fra 11. august 1950


Dette første blad kom midt i en tid, hvor de første ti numre var igang med at blive genudsendt fra Bøthners Forlag samtidig med, at nummer 16 'Jan i fare' skulle udkomme november 1950.

Den første reklame i en Jan-bog for Jan-klubben og Dansk Familie Blad kan findes i 'Mysteriet på 'Oceanic' fra 1950 (altså Bøthner-udgaven), og en anden reklame findes i 'Journalist Jan' fra oktober 1950 (Bøthner).
Den første reklame er fra før det første Dansk Familieblad med Jan var kommet, mens det andet er fra et par måneder efter starten.

I reklamerne fylder det med Jan-klubben en del i forhold til selve Jan-historien. Nedenstående billeder viser reklamerne fra de to Jan-bøger.I næste afsnit ses der nærmere på Jan-klubben i Dansk Familieblad.
I det første blad er der en kort beskrivelse af de to forfattere, som bliver vist i afsnittet om forfatterne.

Desuden er der i det første blad med Jan-stof en introduktion til Jan-bøgerne samt en status på bog-udgivelserne. Dette er vist herunder.En anden fast del i bladene var altså Jan-historierne, og der er det værd at bemærke, at den første historie var 'Jan på sporet', som udkom under Wangels Forlag i 1951, altså året efter.
De næste to historier i Dansk Familieblad her i 1950 var i øvrigt de efterfølgende to Jan-bøger nummer 18 og 19, som begge først udkom i 1951 som førstegangsudgivelser.

Dette viser, at man ikke frygtede for bogsalget, selv om historierne var udgivet på Dansk Familieblad, før bøgerne udkom.
Nedenstående viser første side fra 'Jan på sporet' fra det allerførste Dansk Familieblad med en Jan-historie.Tegneren Helge Hansen, der også tegnede forsideomslagene til Jan-bøgerne i denne periode, tegnede også i denne periode til Jan-historierne i Dansk Familieblad.

Herunder er vist to tegninger fra 'Jan på sporet'-historien trykt i Dansk Familieblad 1950.

'Jan på sporet' i Dansk Familieblad
Jan og Erling overraskes af forvalteren og en rasende hund på direktør Schmidts ejendom.
'Jan på sporet' i Dansk Familieblad
Til Jan og Erlings overraskelse dukker Carl op på 'Raunsdal'.
Boy og Lis ses også.


Fra starten understregedes det i Dansk Familieblad, at siderne var for både drenge og piger. Man kaldte drengene for Jan og pigerne for Janter.

Generelt bliver der gjort mere ud af teningerne i en årrække fra starten, end man gør fra omkring 1958 til 1961.

Der var quiz med præmier, og man inddrog også læserne i navngivningen af bøgerne, som man kan se fra nedenstående udklip fra Dansk Familieblad efterår 1950.

I 1953 kunne man, for eksempel, klippe en lille 'Jan-Klubben Indmeldelseskupon' ud af bladet og sende den med navn m.v. til Dansk Familie Blad.

Man skulle vedlægge 1 kr. i frimærker, og herefter modtog man Jan-Klubben medlemskort samt emblem.

Jan-siden havde 1½ til 2 sider og bestod af Jan-historie, der fyldte mest, samt Jan-klubben og quiz.

Herunder tegning fra 1956 fra 'Jan og diamantsmuglerne', der i øvrigt udkom som bog her i 1956.Delen i Dansk Familieblad, der var vedrørende Jan-klubben, kunne indeholde ting som, brevkasse, 'Lav en el-magnet', 'Flyvende kraner', 'Tænkehjørnet', quiz, fotos indsendt af læsere.

Strukturen med Jan-stof fortsatte op gennem 1950'erne. På et tidspunkt veksledes mellem Puk og Jan-historier, men delen med Jan-klubben fortsatte med at hedde sådan.
Der blev trykt cirka 45 Jan historier/bøger i Dansk Familieblad i perioden fra 1950 til 1961.

Der er mere om Jan-klubben på den næste side.


 

Jan-klubben.


Begrebet 'Jan-klubben' dukkede op flere gange i årtierne, hvor Jan havde de mest aktive år.

1) For det første hedder Jan bog nummer fem fra 1943 'Jan-klubben'. Erling fører her an i idéen. Drengene danner en klub, hvor Jan er lederen.
Først er opgaven at finde Jacks bortførte lillebror, og herefter kan der dukke andre opgaver op, hvor drengene skal hjælpe politi og myndigheder.

Jan-klubben som begreb indgår yderst begrænset i alle de næste Jan-bøger, og har derfor ingen særlig betydning i bøgerne.

2) For det andet udkom Barfods Forlag allerede i sidste del af 1943 med en Jan-klub, hvor man kunne indmelde sig og rekvirere et Jan-klubben-emblem.3) For det tredie indgik begrebet Jan-klubben fra 1950 og frem som en del af Dansk Familieblads side om Jan.
Jan-klubben kan her ses som en central klub, der havde ½-1 side i hver ugentlig udgave af Dansk Familieblad.

Fra starten kunne man ved indsendelse af 5 kuponer fra Dansk Familieblad blive meldt ind i Jan-klubben.
Invitationen fra august 1950 så således ud i Dansk Familieblad.Jan-klubben i Dansk Familieblad var fra starten en stor succes, og fra august 1950 til oktober 1950 kom der 6.000-7.000 nye medlemmer i Jan-klubben.

Jan-klubbens medlem nummer 1 er vist herunder.Fra Dansk Familieblad, kunne der i øvrigt udgives et diplom, hvis et medlem havde lavet en speciel god indsats.

Dette stratede også i 1950, og et eksempel på en sådan flot bedrift beskrives herunder.Senere var kravet kun indsendelse af én kupon fra Dansk Familieblad for at blive medlem samt få medlemskort og emblem for Jan-klubben.

Herunder vises Jan-klubbens medlemskort, som det så ud i 1956.Jan-klubbens medlemskortet havde også en bagside med nøgle til Jan klubbens hemmelige kode. Her bagsiden af oven for viste kort fra 1956.Herunder vises Jan-klubbens emblem, som det så ud i 1950'erne. Sammenhængen mellem Dansk Familieblad og Jan-klubben er tydelig.4) For det fjerde bruges begrebet 'Jan-klubben' i Jan-lommebøgerne, hvor der opfordres til at danne lokale Jan-klubber rundt omkring i landet, hvor formålet om muligt er at hjælpe politiet med opklaring af kriminalitet.

Lommebøgerne havde i 1955 et afsnit om et Jan-hæderstegn, og i 1960 er der et afsnit med titlen 'Hjælper du politiet?'

Fra 1964 til 1968 er der i lommebøgerne hvert år et afsnit om Jan-klubber. Der var tale om lokale klubber, der blev dannet af drenge/piger i et område.
I 1966-lommebogen fremgår det, at man kan skrive til Carlo Andersen og herefter få tilsendt det ønskede antal Jan-klub medlemskort.
Carlo Andersen fortsatte altså denne aktivitet, efter den sidste Jan-bog udkom i 1964 og uden om noget forlag.

I 1967-lommebogen skriver Carlo Andersen, at der er etableret omkring 500 klubber i Danmark.

Carlo Andersen gav råd om, hvordan klubberne kunne hjælpe politiet.
Der taltes også om andre aktiviteter, som klub-medlemmerne kunne lave, når der ikke lige var tale om opklaringsarbejde, for eksempel, ture i naturen, fysisk træning m.v.

Desuden blev der i 1966 udsendt to Jan-klub blade 'Jan-detektiven' og et 'Jan-detektiven nr. 2'.
Dette blad blev sendt ud til et af klubmedlemmerne (lederen), eller senere kunne man skrive til Carlo Andersen og ønske at få bladet tilsendt.

Jan-lommebogen for 1968 blev den sidste med Carlo Andersen som redaktør.
Jan-klubben aktiviteterne kørte fortsat her. Medlemskort og bladet 'Jan-detektiven' kunne fortsat bestilles ved Carlo Andersen.

I sammenhæng med Jan-klubberne blev der i visse år givet præmier for gode indsatser mod kriminaitet.

Lommebogen for 1968 blev den sidste med temaet om Jan-klubber, da den nye redaktion fra og med 1970-lommebogen fravalgte denne del af bogens indhold.

 

Jan går til filmen.


Der er udkommet en enkelt film om Jan, og den udkom i 1954 med Nordisk Film som producent. Filmen hedder 'Jan går til filmen'.
Filmen følger ikke handlingen fra en af bøgerne, men der er lidt inspiration fra bogen 'Jan og den forsvundne film'. I filmen er Jan og Erling statister ved filmoptagelser på Nordisk Film.
Fra Jan-bøgernes personkreds deltager Jan, Erling, Lis, Hr. Helmer og Fru. Helmer i 'Jan går til filmen'.
Af kendte skuespillere kan nævnes Ib Schønberg, Asbjørn Andersen, Einar Juhl (rektor i 'Far til fire' filmene), Poul Hagen og Axel Strøbye.
Endvidere deltog Palle Huld som Hr. Helmer, mens hans virkelige søn Henrik Huld spiller Jan i filmen. Erling spilles af Ib Lundfort, og Lis spilles af Mimi Heinrich.

Så vidt vides, lever ingen af disse skuespillere længere. Senest døde Mimi Heinrich, der spillede Lis, i 2017. Hun medvirkede i en del film i 1950'erne og 1960'erne.

Efter sigende deltog Carlo Andersen og Knud Meister kun meget lidt i forbindelse med filmens tilblivelse og produktion.
Herunder ses et billede i forbindelse med filmen. Øverst er Henrik Huld som Jan, i midten Mimi Heinrich som Lis og nederst på billedet Ib Lundfort som Erling.
Et billede fra starten af filmen i en god scene, hvor Erling er på besøg hjemme hos failien Helmer. Der spises bøf, og Erling glæder sig over, at desserten er citronfromage.
Lis driller, og kalder Erling for 'Ædedolk !'. Hvortil Erling svarer : 'Du tager fejl min due. Det er kun for sundhedsens skyld, du ved c-vitaminer'.

En scene der spilles godt af Ib Lundfort og Mimi Heinrich, og scenen er meget tro mod bøgerne. 

Bøger fra Grafisk Forlag.


De første genudgivne Jan-bøger fra Grafisk Forlag blev fremstillet i 1969 altså 5 år efter den allersidste nye Jan-bog var udkommet.

I Jan-lommebogen for 1970, der blev lavet i 1969, står der, at der snart ville blive udsendt Jan-bøger fra Grafisk Forlag.
Samtidig nævnes de kommende Jan-blade.

Omkring udsendelse af de første seks bøger udkom denne reklame med et skoleskema og meddelelser på den ene side og billeder af de første seks bøger på en anden side.
Prisen var altså 9,20 kr. pr. bog på dette tidspunkt.Rækkefølgen hos Grafisk Forlag er anderledes end den rigtige oprindelige. Man startede på Grafisk Forlag med nummer 17 'Jan på sporet', og denne bog fik altså nummeret 1 fra Grafisk Forlag.
Der blev udgivet 35 Jan-bøger fra Grafisk Forlag, og nummer 52 fra den oprindelige serie er bogen med det højeste nummer, der blev udgivet.

Der skete også nogle redaktionelle og sproglige ændringer, da nogle af bøgerne jo var skrevet omkring 30 år tidligere.

Jan-bøgerne fra Grafisk Forlag udkom i et relatvt stort antal og over en del år (ca. 15 år) samt med flere genudgivelser, hvilket indikerer, at udgivelserne var en rimelig succes.

Herunder er bøgerne udsendt af Grafisk Forlag vist. Over hver bog står førsteudgivelsesår under Grafisk Forlag først og herefter kendte årstal for andre oplag.

Nr. 1. 1970, 1972
Nr. 2. 1970, 1986
Nr. 3. 1970, 1971
Nr. 4. 1970, 1971
Nr. 5. 1970, 1971
Nr. 6. 1970, 1973
Nr. 7. 1970
Nr. 8. 1970, 1972


Nr. 9. 1971, 1972
Nr. 10. 1971, 1972
Nr. 11. 1971, 1972
Nr. 12. 1971
Nr. 13. 1972
Nr. 14. 1972
Nr. 15. 1973
Nr. 16. 1973


Nr. 17. 1973
Nr. 18. 1973
Nr. 19. 1973
Nr. 20. 1973, 1976
Nr. 21. 1973, 1974
Nr. 22. 1974
Nr. 23. 1974
Nr. 24. 1975


Nr. 25. 1975
Nr. 26. 1976
Nr. 27. 1977
Nr. 28. 19
Nr. 29. 19
Nr. 30. 1978
Nr. 31. 1979
Nr. 32. 1980, 1983


Nr. 33. 1980
Nr. 34. 1984
Nr. 35. 1985I de første måneder af 2021 afholdtes der på Facebook gruppen om Jan bøger en afstemning om bedste Jan bogomslag vedrørende bøger fra Grafisk Forlag

Nummer 1 blev 'Jan og havnemysteriet', nummer 2 blev 'Jan til derby', og nummer 3 blev 'Jan i fare'
I øvrigt blev 'Jan i kamp' nummer 4, 'Jan skolens fodboldhelt' nummer 5 og 'Jan får travlt igen' fik en sjette plads.

Herunder er de tre vindere med bedste bogomslag vist.


Jan og havnemysteriet
Jan til derby
Jan i fare 

Jan Bladet fra Grafisk Forlag.


I 1969 købte Grafisk Forlag rettigheder til Jan bøgerne, og i sidste halvdel af 1969 udkom der fire numre af Jan Bladet.
Disse fire blade udkom altså før de første 6 Jan bøger fra Grafisk Forlag blev udsendt i 1970.

Bladene var hver på godt 30 sider, og cirka halvdelen af siderne bestod af Jan historie og tilhørende tegninger af Ernst Køhler, der også tegnede til Jan bøgerne fra Grafisk Forlag.

Herudover bestod bladet af quiz, tre sider 'Jans dyresider', diverse artikler om stjerner, dyr, filmen 'De fem og spionerne' m.v.

De første blade var en redigeret historie 'Jan og bankrøverne', der blev baseret på Jan bog nummer 1 'En detektiv på fjorten'.

Det ser ud til, at der er blevet lavet mere om i teksten, end det ses for selve bøgerne fra Grafisk Forlag.

Jan Bladet var et månedsblad, og der udkom i hvert fald 4 numre af bladet i perioden efterår/vinter 1969.
Forsiderne til disse 4 er vist herunder.

Nummer 1, 1969
Nummer 2, 1969
Nummer 3, 1969
Nummer 4, 1969I blad nummer 4 reklameres for Jan Bladet 5, der skulle udkomme i slutningen af januar 1970.Idéen om disse månedsblade fik ikke nogen lang levetid. Formentlig blev udgivelserne opgivet i 1970. 

Knud Meister og Carlo Andersen.


Denne side er også en hyldest til de to forfattere Knud Meister og Carlo Andersen.  
Jeg er sikker på, at de på samme tid underholdte og også bidrog til opdragelsen og dannelsen af børn og unge, der læste bøgerne.
Man kan sige, at dyder som lovlydighed, ærlighed og venskab er vigtige i bøgerne.  

Selv om de to forfattere sagde, at de skrev Jan-bøgerne meget ens, tror jeg dog, at deres forskellighed har gjort det muligt at lave og få succes med alle disse forskellige bøger.
Knud Meister beskriver da også forskelligheden i sin næstsidste bog 'Ulige børn leger bedst' fra 1988. Ifølge Meister er Carlo Andersen stærk i det logiske handlingsforløb, mens Meisters egne forcer var i skildringerne og replikkerne.

I 'Ulige børn leger bedst', fortæller Meister:

              'Han (CA) sled sammenbidt på sine opgaver og præsterede det mest utrolige. Det digteriske lå ham fjernt.
              For ham var det: at skrive det samme som at fortælle en historie på en redelig måde. Carlo Andersen og jeg var
              i næsten alt vidt forskellige. Han var forretningsmand, mens jeg kun tvivlende går med til at fastslå, hvad der
              er dyrt, og hvad der er billigt. Han lukkede for de emotionelle reaktioner, mens jeg nok var mere åben og naiv.
              Men vi erkendte vore forskelligheder'.

Et personlighedstræk havde Meister og Andersen dog givetvis tilfælles, nemlig arbejdsomhed. Meister roser Andersen for denne, men selv var han jo aktiv med bøgerne og desuden med sit store journalistiske arbejde.

Af de 81 + 1 Jan bøger kunne et par stykker godt ligne hinanden lidt, men andre bøger er meget forskellige med blandt andet overraskende hændelser og humor.
Med Hanne Beyers deltagelse i bøgerne fra nummer 55 og Jens Bachs større deltagelse, kommer der en ny sammensætning, ligesom Jans to rejser (nr. 12-15 samt nr. 47-52) også er fornyende elementer.

Herunder er vist to signerede bøger. Knud Meisters i forbindelse med en præmie givet efter en konkurrence i Billed Bladet. Carlo Andersens i forbindelse med deltagelse i en fest.
Begge bøger er signeret i bøgernes udgivelsesår 1957 og 1960.

Signeret bog af Knud Meister 1957  
'Jan i urskoven'. 1957.
Signeret bog af Carlo Andersen 1960  
'Jan går til angreb'. 1960.Niels Knud Meister blev født den 28. maj 1913. Carlo Arnold Valdemar Andersen blev født den 5. marts 1904.
Ved udsendelsen af den første Jan-bog 'En detektiv på fjorten', der jo skete under besættelsen i 1942, var Knud Meister således 29 år, mens Carlo Andersen var 38 år.

Hvornår Meister og Andersen mødte hinanden første gang, vides ikke, men begge var en del af Kriminalist-klubben De Tretten KK13, der var en klub med kriminalforfattere.  
Disse forfattere udgav i første del af 1940'erne en række krimier for voksne, og både Meister og Andersen udgav bøger i denne forbindelse allerede i 1942.

Knud Meister fik således udgivet bogen 'Derby-Mordet' i 1942, mens Carlo Andersen fik udgivet bogen 'Politiet beder os efterlyse' i 1942.

I øvrigt bidrog både Meister og Andersen til KK13-klubbens fælles bog 'Asters i grøn bojan', hvor forfatterne havde opdelt kapitlerne mellem sig.

KK13 bog af Knud Meister  
'Derby Mordet'. 1942.
KK13 bog af Carlo Andersen  
'Politiet beder os efterlyse'. 1942.


KK13 bog af 8 KK13 forfattere  
'Asters i grøn bojan'. 1942.


Det fremgår i forordet i 'Asters i grøn bojan', at historien første gang blev udgivet i Nationaltidende i sommeren 1942. De 8 forfattere skrev hver to kapitler til den i alt 16 kapitlers lange bog til en sammenhænhængende historie.

Knud Meister skrev kapitlerne 3 og 16, mens Carlo Andersen skrev kapitlerne 6 og 10. Fordelingen var ifølge forordet sket efter lodtrækning.
Der blev kun trykt 1000 ekseplarer af denne bog, og hver af disse er nummereret.

Endvidere arbejdede forfatterne i Kriminalist-Klubben med krimi-romaner for voksne, der blev udgivet i hefter fra vinter/foråret 1943 til formentlig starten af 1944
Hver 14. dag udkom et nyt hefte med en enkelt roman på 40-60 sider, der var skrevet af et af klubbens medlemmer.

Sideløbende med nye krimihefter udgav man bøger, hvor 5 krimier blev samlet i et bind, således at Bind 1 indeholder historierne fra hefte 1-5, Bind 2 indeholder historierne fra hefte 6-10 og Bind 3 indeholder historierne fra hefte 11-15.
Om der blev udgivet mere end 3 bind vides ikke, men der udkom mindst 24 hefter fra 1943 til 1944.

Herunder er vist forsiden til to af romanhefterne.

KK13 hefte af Carlo Andersen  
'Coras Triumf'. 1943.
KK13 hefte af Knud Meister  
'Morderens ansigt'. 1944.Sideløbende med samarbejdet i KK13 i 1942 og 1943 fik Knud Meister og Carlo Andersen skudt Jan-serien i gang med de første 5 bøger, hvoraf 'En detektiv på fjorten' og 'Med slukkede lanterner' udkom i 1942.

Inden udgivelsen af den første Jan-bog, blev navnet Dan overvejet til bogens hovedperson, men man valgte dog Jan.  
Jeg forestiller mig, at man med de første Jan-bøger arbejdede tættere sammen om bøgerne end senere.
Man har også arbejdet med en proces, hvor den ene af de to kom med et oplæg eller en synopsis, hvorefter man har talt sammen om bogens indhold. Den der lavede oplægget, skrev så efterfølgende bogen.

Efterhånden som sikkerheden og Jan-universet var mere klart, blev der blandt andet også lavet Puk-bøger, Teena-bøger og Jeff-bøger, og her forestiller jeg mig et mindre tæt samarbejde om de enkelte bøger.
Jeg indsætter herunder to præsentationer af forfatterne, som var indsat i Dansk Familieblad i forbindelse med starten på Jan i bladet i 1950.

Knud Meister
Carlo AndersenBegge forfattere havde altså på dette tidspunkt hver to børn, de havde rejst en del, og de var begge beskæftigede med andre arbejdsaktiviteter end bogskriveriet.

Om Carlo Andersen vides, at han blev gift i 1938 med norske Kirsten Haare, og med hende fik han to drenge i 1941 og 1943. I 1956 døde Kirsten Haare.
Carlo Andersen flyttede fra Virum til Skuldelev i 1959, hvor han var blevet gift med Alice.
Først drev de Skuldelev Kro indtil 1962, hvorefter de boede i et hus i Skuldelev frem til Carlo Andersens død den 20. februar 1970. Carlo Andersen blev 65 år.

Med sin debutbog 'Krigstestamentet' fra 1939 vandt Carlo Andersen en pris for den bedste kriminal-bog i en Nordisk konkurrence. Dette gav 10.000 kr. i præmie, hvilket var et stort beløb dengang.
Carlo Andersen deltog i modstandskampen under besætelsen, og efterfølgende skrev han en bog om dette med titlen 'Gruppen Gorm'.
Carlo Andersen var meget intereseret i historie, og han skrev en biografi om Henri Dunant, der i 1860'erne var med omkring oprettelsen af Røde Kors. Bogen om Dunant hedder 'En skæbne under Genferkorset', og den udkom i 1941.
 
Færøerne interesserede også Carlo Andersen. Han skrev den historiske roman om Mogens Hejnesøn 'Stormfuglen', og udgav senere bogen 'Færøerne i farver', der beskriver øens historie, natur og samtid.
Bogen om Mogens Hejnesøn og bogen 'Sværdet og korset', der foregår i tiden omkring overgangen fra vikingetid til middelalder, blev i øvrigt skrevet, mens de to forfattere begyndte at skrive flere Jan-bøger i starten af 1950'erne.
I forbindelse med emnet Færøerne deltog Carlo Andersen i øvrigt i 'Kvit eller dobbelt' hos Svend Pedersen ved Danmarks Radio i 1958. Svend Pedersen, der jo var med i bogen 'Jan ved mikrofonen'.

Carlo Andersen beskrev selv, at han sagtens kunne skrive 12 timer i træk ved skrivemaskinen. Med en større rutine kunne han efterhånden skrive uden kladde, men lagde det skrevne manuskript til side et par måneder, hvorefter det blev taget op og gennemgået.
Carlo Andersen fortsatte et par år længere end Knud Meister med Jan-bøgerne, og han fortsatte med at arbejde med Jan-lommebøgerne efter, at den sidste Jan-bog var udkommet i 1964.
Carlo Andersen var periodevis syg i sidste del af 1960'erne, men skrev tilsyneladende på en ny bog om drengen Tom, som dog aldrig udkom. Det fremgår da også af en artikel fra marts 1969, at Carlo Andersen ikke havde det godt fysisk.

Om Knud Meister vides, at han blev gift i 1941 i Skovshoved Kirke med Grethe Friis, og med hende fik han to piger i 1942 og 1945. Begge døtre gik i øvrigt i deres fars fodspor og valgte journalistikken med stor succes.
Knud Meister blev tidligt journalistelev i Randers, og senere arbejdede han i en del år på det Berlingske Hus, samt for DR, ligesom han skrev artikler for amerikanske Time Magazine.
Knud Meister skrev som nævnt oven for også andre kriminalromaner i 1940'erne.

Efter stoppet med Jan-bøger og Puk-bøger i 1960'erne, forkuserede Knud Meister på andre retninger end serie-bøger og krimier. Således kom der en form for dokumentariske bøger, som for eksempel, 'Hadsund - fra landsted til industriby' og 'Modgang, Modstand, Modning - Konservativ ungdom under besættelsen'.

Knud Meister arbejdede også med kommunikationsrådgivning til virksomheder og organisationer.
I de senere år skrev han bøger med erindringer og betragtninger om personer, virksomheder og partnerskaber i blandt andet 'Ulige børn leger bedst' og 'Inderst inde ens'. Sidstnævnte bog blev udgivet i 1989.  
Samme år døde Knud Mesiter 76 år gammel. Hans sidste bog kan ses som en hyldest til kreativiteten og kreative mennesker.

De to sidste bøger fra de to forfattere er vist herunder. Carlo Andersens er en kriminalroman, mens Knud Meisters er skrevet i essay-form.


Sidste bog af Carlo Andersen  
'Tante Ottis millioner'. 1966.
Sidste bog af Knud Meister  
'Inderst inde ens'. 1989. 

Artikler vedrørende Jan.


Der er selvfølgelig lavet adskillige artikler om Jan-bøgerne og deres indhold.

At jeg har valgt et par stykker ud, betyder ikke, at det nødvendigvis er disse artikler, jeg synes er bedst.
Jeg har valgt ikke at kommentere på artiklerne her.

Ved at trykke på nedenstående links kan man læse de to artikler, som jeg har udvalgt.

Artikel fra 'Antik og auktion nr. 2 2008, Jan og co. ordner alt.'

Artikel fra 'Samvirke juni 2005, Jan går aldrig på pension.' (tryk på ønsket sidetal)
Side 1   Side 2   Side 3   Side 4   Side 5

 

Specielle Jan-ting og Jan-reklamer.


I dette afsnit vil jeg vise ting med Jan, som ikke er vist i nogle af de andre afsnit.
Det drejer sig om mere enkeltstående ting - man kan også kalde dem produkter.
Først vises forsiderne af to Julehæfter.

 
Jans Julehæfte, der er udgivet af Barfods Forlag, er fra 1944.  

Hæftet indeholder en julehistorie om Jan på 4 sider. Handlingen foregår på Raunsdal ved juletid, og Jan, Erling, Lis er med.  

Desuden er både Jans og Erlings forældre med på Raunsdal, hvilket de ellers aldrig er i bøgerne.  

Historien har visse ligheder med 'Jan Sporet i sneen', som udkom samme år 1944.  

 

Omslagstegneren af 1944 julehæftet er H. Thelander, der også var tegneren til Bafod-bøgerne fra 1940'erne og derudover tegneren til seks Wangel bøger.   
Fra Jans Julehæfte,1944.  

Jan og Erling er vågnet på Raunsdal, og de er glade for, at der er faldet sne.   
Puk-Jan Julen 1955. Julehæftet, der er udgivet af Wangels Forlag er altså fra 1955.  

Her ser vi endnu en Jan-ting fra storhedstiden i 1950'erne.  

Puk-bøgerne er jo også skrevet af Meister og Andersen, og her i 1955 er der godt gang i både Puk- og Jan-serien.  

Forsiden er tegnet af Christel, der ogå var tegner til Puk-bøgerne.


En særpræget Jan-ting er Jan-vimplen til cyklen.

 

Jan-Vimplen omtales i Dansk Famileblad i 1951.  
Som det fremgår af artiklen, er der her kun tale om en idé.  
Jeg har ikke fundet, at Jan-vimplen senere blev sat i produktion fra central side, men nogle har sikkert selv lavet vimplen på baggrund af opskriften.Jan-slipset vises på billederne herunder.

Dansk Familieblad fra slutningen af 1951.  
Slipset lavet i Hammerum, Midtjylland.
Reklame for Jan-slipset.


Det vides ikke, hvorvidt idéen om slipset har været en succes. Det ser ikke ud til, at slipset omtales i senere blade eller reklamer.

Et andet emne er reklamerne vedørende Jan-bøgerne og de andre Jan-ting.  
I både Jan-bøger, Jan-klubben i Dansk Familieblad og i Jan-lommebøgerne omtaler man Jan-ting, og man reklamerer.

Herunder vises tre reklamer fra tre forskellge årtier.

Reklame fra Jan-bog 1954.  
Den næste Jan-bog og Jan-autografbog.
Reklame fra Anders And 1963.  
Lommebøger fra Wangel.
Reklame fra Anders And 1978.  
Bøger fra Grafisk Forlag.

 

Jan bøger i andre lande.


I forbindelse med Bøthner genudgivelserne i 1950, står der på bagsiden på flere af bøgerne, at bøger er udgivet i Norge, Sverige, Holland, Frankrig, Czekoslovakiet, Schweiz, Spanien og på Island.
Altså fra 1942 og op til her i 1950 er der udkommet Jan-bøger i disse 8 lande.
Desuden vides, at der herudover er udgivet Jan-bøger i Finland, Portugal og Argentina. Hermed er der 11 lande udover Danmark.

I en artikel fra omkring 1960, nævner Carlo Andersen, at bøgerne er oversat til 12-13 forskellige sprog.
Dette stemmer jo ret godt overens med de 11 lande nævnt oven for. Dog er der muligvis endnu 1-2 lande, hvori bøgerne er udkommet.

Der findes ikke en samlet oversigt med bogudgiveserne i landene, og det er selvfølgelig en stor opgave, at få fat i alle oplysningerne, hvis en sådan skal laves.
På nuværende tidspunkt, vil jeg præsentere et billede af en Jan-bog fra hvert land og desuden skrive, hvor mange forskellige Jan-bøger, der er som minimum er udgivet i det pågældende land.

 
Bøger udkommet i Norge.  

Forsideomslaget til bogen 'Gå på, Gutter', der blev udgivet 1945.  
Af Nasjonalforlaget. I serien Nasjonalforlagets Guttebøker.  
Den danske udgave er 'Gå på, drenge!'. 


Der er udkommet i alt 27 Jan bøger på norsk. 21 forskellige bøger.  

6 bøger i 1940erne fra Nasjonalforlaget  

4 bøger (alle nye) i 1956 fra forlaget Halvorsen og Larsen  

16 bøger (10 nye) fra 1972-1977 fra Forlaget Grieg  
Udgivelserne i 1970'erne sker samtidig med danske udgivelser fra Grafisk Forlag, og man bruger ens layout og tegninger på forsideomslagene.  

1 ny bog i 1982 fra Hjemmets Bokforlag, Disney serie.


 
Bøger udkommet i Sverige.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan som detektiv', der blev udgivet i 1943.  
Af Fritzes Bokförlag.  
Den danske udgave er 'En detektiv på fjorten'.  


Der er udkommet i alt 33 Jan bøger på svensk. 19 forskellige bøger.  

11 bøger fra Fritzes Forlag 1943 til 1951  

16 bøger (heraf 5 nye) fra Lindqvist Forlag 1953-1963  

6 bøger (heraf 3 nye) fra Bertil Almgrens Forlag 1972.  
Udgivelserne her i 1972 sker samtidig med danske udgivelser fra Grafisk Forlag, og man bruger ens layout og tegninger på forsideomslagene.


 
Bøger udkommet på Island.  

Forsideomslaget til bogen 'Jóhannes Munkur', der blev udgivet i 1948.  
Af Krummi forlag.  
Den danske udgave er 'Jan med slukkede lanterner'.  


Der er udkommet i alt 18 Jan bøger på islandsk i perioden fra 1947 til 1974.  

Det er specielt for Island, at hovedpesonens (Jans) navn skifter på et tidspunkt. Fra 1947 til 1960 hedder hovedpersonen Jói, mens han fra 1965 til 1974 hedder Jonni.  

Bøgerne er udkommet på fire forskellige forlag. I perioden fra 1947-1951 udkom de første fem bøger. I årene 1959 og 1960 udkom de næste fire bøger på et andet forlag.  

Fra 1965 til 1970 udkom fem bøger fra et tredje forlag, og endelig udkom de fire sidste bøger i perioden fra 1971 til 1974 på det fjerde forlag.  

De sidste seks bøger, der udkom fra 1969 til 1974, har alle samme omslagstegninger som de tilsvarende danske Wangel-bøger.


 
Bøger udkommet i Finland.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan ja nuorisoliiga', der blev udgivet i 1976.  
Af Weilin+Goos forlag.  
Den danske udgave er 'Jan og drengebanden'.  


Der er udkommet i alt 15 Jan bøger på finsk i perioden fra 1954 til 1978.  

De første tre Jan-bøger på finsk udkom i 1954, 1955 og 1957, og de er alle en del af en serie med ungdomsbøger fra Gummerus Forlag.  

De næste Jan-bøger på finsk udkom i perioden fra 1976 til 1978, og her udkom der 12 forskellige bøger.  

Alle disse 12 bøger udsendtes fra firmaet Weilin+Goos, hvor forsideomslagenes layout og tegninger er helt magen til udgaverne fra Grafisk Forlag, der jo også udkom her i 1970'erne.  


 
Bøger udkommet i Tyskland.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan und die Kindsräuber', der blev udgivet i 1949. Her 1960 udgaven.  
Af Albert Müller Verlag, Zürich.  
Den danske udgave er 'Jan-klubben'.  


Der er udkommet i alt 33 bøger på tysk fra Albert Müller forlaget i perioden fra 1943 til 1979.  

Med hensyn til disse tyske bøger, er det noget særligt, at selve bøgerne indeholder fra én og op til tre danske bøger. Dog kan den danske udgave være forkortet en del i den tyske udgave.  

Således er der med de 33 tyske bøger indeholdt 49 forskellige bøger/historier. Det højeste danske nummer, som man har medtaget på tysk, er nr. 79. 'Det store postrøveri', så man er her en del længere oppe i serien end i både Norge og Sverige.  

7 bøger blev desuden genudgivet i sidste del af 1960'erne af Verlag Bertelsmann.


 
Bøger udkommet i Holland.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan en de roof op het sloependek', der blev udgivet i 1961.  
Af forlaget De Eekhoorn, der er forlag i hele perioden.  
Den danske udgave er 'Mysteriet på Oceanic'.  


Der er udkommet i alt 10 forskellige bøger på hollandsk i perioden fra 1960 til 1963. Samme bog er dog genoptrykt i flere forskellige oplag.  

Fra 1971 til 1974 genudsendtes disse 10 bøger.  
Disse bøger fra 1970'erne har forsidelayout som bøgerne fra Grafisk, der udkom i samme periode i Danmark. Dog er tegningerne ikke ens.  

Alle de 10 hollandske bøger blev i øvrigt genoptrykt i perioden fra 1976 til 1983.


 
Bøger udkommet i Spanien.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan se hace detective', der blev udgivet i 1949. Editorial Cervantes, Barcelona.  
Den danske udgave er sandsynligvis 'En detektiv på fjorten'.  

Der står 'Jan den unge detektiv no. 1' på bogen, men det er indtil videre ikke lykkedes at finde andre i serien fra samme forlag.  

I den korte periode fra 1973 til 1975 blev der udsendt hele 19 Jan-bøger fra Indiciones Toray S.A., Barcelona.  

Alle 19 bøger har samme forsideomslagstegninger som bøgerne fra Grafisk Forlag, der udsendtes i samme årti, og alle bøger på spansk, er også bøger, der blev udsendt fra Grafisk i denne periode.


 
Bøger udkommet i Frankrig.  

Forsideomslaget til bogen 'Yann et le mystere des perles', der blev udgivet i 1976.  
Bogen er fra Collection Spirale, Éditions G.P. Det bemærkes, at her hedder hovedpersonen Yann.  
Den danske udgave er 'Jan og de forsvundne perler'.  


I perioden fra 1973 til 1978 blev der udsendt 12 Jan-bøger på fransk fra forlaget.  

Alle 12 bøger blev også udsendt af Grafisk Forlag i dette årti. Men på de franske bøger er tegningerne altså anderledes end på de danske.  


Det er ikke indtil videre lykkedes at finde franske udgivelser fra før 1970'erne. Som nævnt tidligere angives Frankrig som et land med udgivne Jan-bøger i Bøthner-bøgerne fra 1950.


 
Frankrig fortsat.  

Specielt for Frakrig er det, at historier med Yann (Jan) var hovedserien i en række tegneseriehæfter med navnet Ardan i 1970'erne.  
 
Forsiden af Ardan hæftet til venstre er nummer 13 fra 1973.  
Jan-kendere vil sikkert kunne gætte, at der her er tale om, at bogen  
'20 spørgsmål til Jan' har dannet grundlag for tegning og historie.  

Hæfterne med tegneseriehistorier med Yann udkom fra 1972 til 1975. Udgivet af Arédit Collection Courage Exploit.  

Der formodes at være 32 hæfter, hvori Yann-historier indgår.   
Bøger udkommet i Tjekkoslovakiet.  

Forsideomslaget til bogen 'Detektiv z fjordu', der blev udgivet i 1947.  
Bogen er fra forlaget Trávniček.  
Den danske udgave er 'En detektiv på fjorten'.  


Der kendes ikke til yderligere Jan-bøger udgivet i Tjekkoslovakiet, Tjekkiet eller Slovakiet.  


 
Bøger udkommet i Argentina.  

Forsideomslaget til bogen 'Jan Periodista', der blev udgivet i 1961.  
Bogen er fra forlaget Peuser.  
Den danske udgave er 'Journalist Jan'.  


Der er udkommet 10 bøger i Argentina fra dette forlag, og de har alle layout som på billedet til venstre.  
Det er i øvrigt de 10 første danske Jan-bøger, der er udsendt, og de er udsendt i perioden fra 1958 til 1961.